Reunió al Districte de l’Eixample.

Aquesta tarda l’equip d’ASOCIDECAT ha mantingut una reunió molt profitosa al Districte de l’Eixample.

Volem agrair haver-nos rebut aquesta tarda per escoltar-nos i respondre a les nostres necessitats.

Podem veure, d’esquerre a dreta: la Mireia Curto (tècnica de discapacitat del districte), Jose Maria Buscató (president d’ASOCIDECAT), Oriol Crespo (conseller tècnic del districte) i Ramon Lamiel (gerent de l’IMD).