Guia Intèrpret

La figura del guia-intèrpret professional s’encarrega d’acompanyar la persona sordcega durant els desplaçaments i d’interpretar el contingut del servei, ja sigui la conversa amb l’interlocutor, com informació ambiental. Aquesta persona garanteix una transmissió de la informació literal i veraç, i sempre mantenint la confidencialitat i el respecte envers el seu usuari o usuària.

Per a sol·licitar un servei de guia-interpretació es pot contactar de dilluns a divendres no festius de 9h a 20h a través dels següents telèfons i correu electrònic:

coordinacio.gils@asociede-cat.org

633 071 087

Els serveis s’han de sol·licitar amb un mínim de 72 hores d’antelació i s’ha d’informar de: àmbit, lloc i punt de trobada, hora d’inici i duració prevista.