SAPSC – Servei d’atenció a les persones sordcegues

El Servei d’Atenció a Persones Sordcegues és un servei de mediació que oferim als socis i sòcies que ho sol·liciten per tal de proporcionar-los atenció domiciliària, estones de comunicació, passeig o fer alguna gestió de consum. La figura del mediador pot assessorar i opinar, no fa merament de pont de comunicació, però sempre mantenint la confidencialitat i el respecte envers l’usuari o usuària.

Per a sol·licitar aquest servei, es pot contactar de dilluns a divendres no festius de 9h a 20h a través dels següents telèfons i correu electrònic:

sapsc@asocide-cat.org

633 071 087