Qui som

L’Associació de Sordcecs de Catalunya (ASOCIDECAT) és una entitat sense ànim de lucre que té la voluntat de donar servei a les persones sordcegues de tot el territori català.

La primera associació orientada a persones sordcegues de l’estat espanyol es va crear a Madrid, l’any 1993, era un servei centralitzat des d’on es coordinava tot el territori. Més endavant, amb l’increment de serveis i de persones sordcegues afiliades, es va anar formant una xarxa de diferents Delegacions Territorials, entre elles la de Catalunya, l’any 1998.

L’any 2009, l’entitat deixa de ser delegació per passar a ser una associació independent, integrada dins la Federació d’Associacions de Sordcecs d’Espanya (FASOCIDE).