Presentació material divulgatiu LSC

Avui el nostre president José Mª Buscató ha assistit a la presentació dels projectes del nou material divulgatiu de vocabulari bàsic i el corpus de la llengua de signes catalana (LSC) a càrrec de la Direcció General de Política del Departament de Cultura.

Volem agrair des d’aquí la seva invitació.