Projecte LSC X UN TUB

Enguany hem engegat un nou projecte! Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, hem anat penjant uns vídeos tutorials al nostre canal de Youtube on es pot aprendre vocabulari de llengua de signes catalana (LSC). Creiem que ha estat molt interessant, sobretot perquè no s’havia portat mai a terme una formació online a càrrec d’una persona sordcega.

https://www.youtube.com/results?search_query=lscxuntub